KÖPVILLKOR

KÖPVILLKOR

Företagsinformation

Decorema.se är ett svenskt företag som ägs och drivs av Decorema, organisationsnummer 8403317855 (SE840331785501 Bjorn Bonnevier).

Registrerad företagsadress: Svartviksslingan 35, 167 38 Bromma, Sverige.

Kontorsadress: Polygonvägen 61, 187 66 Täby, Sverige.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Decorema som företag.

För våra företagskunder gäller Köplagen.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

När du registrerat en beställning hos Decorema och Decorema har accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och Decorema. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat vid din beställning. För de fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Decorema lider ekonomisk skada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy.

Decorema förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Decorema rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Decorema skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Betalning

25% Moms ingår i alla priser. Våra betalningar hanteras av ett flertal olika betallösningar så som Klarna, NETS, Google Pay, Apple Wallet med flera. Du väljer enkelt betalningsalternativ i kassan. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som kund kan du betala med kort, direktbetalning samt mot faktura och som privatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Decorema. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00:- samt dröjsmålsränta om 25,5%. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

Leverans

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av Decorema. Vanligtvis skickas alla beställningar inom 24 timmar. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Decoremas köpvillkor. Företagskunders beställningar erbjuder vi företagsanpassade leveranssätt.

Decorema erbjuder alltid fri frakt på alla beställningar oavsett pris. Alla beställningar på Decorema skickas med DHL Express med leverans direkt hem till din dörr eller angiven leveransadress.

På Decorema erbjuder vi även leverans över hela världen. För leveranser utanför Sverige kan leveranstiden vara något längre beroende på land och område. Vi erbjuder alla kunder att handla med fri frakt oavsett vart du bor eller i vilket land.

Outlösta paket

För försändelser som ej löses ut varpå paketet går i retur till Decorema, debiteras en avgift om 199kr för Decoremas kostnader i samband med både returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Ångerrätt

Som privatkund har du rätt att frånträda köpeavtalet utan att ange något skäl inom 30 dagar i enlighet med distansavtalslagen. Ångerfristen löper ut 30 dagar efter dagen då du mottagit den sista varan eller delen av din beställning. Om ångerfristen löper ut på en lördag eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag.

Retur & öppet köp

Som privatkund har du rätt till öppet köp och full returrätt inom hela 30 dagar. Vid retur står du som kund för returfrakten och produkten skall vara oanvända och i oförändrat skick, ha alla manualer (om sådana finns) samt originalkartong/pall kvar. Vi förbehåller oss rätten att utföra en värdeminskning motsvarande produktens eventuellt förändrade skick vid mottagandet hos oss. Om varan p.g.a. felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill kunden utnyttja sin returrätt görs det via vårt kontaktformulär på Decorema.se. Returfrakten bekostas av kunden. Kunden har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det kunden som bär ansvar för detta och Decorema har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då Decorema mottagit meddelandet. Kunden kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills kunden har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta Decoremas kundtjänst via kontaktformulär. Ångerrätt gäller ej för företagskunder.

Reklamationer

Det är rekommenderat från oss att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Decoremas kundtjänst via kontaktformulär, och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur eventuell retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar Decorema frakten. Kunden har 3 års reklamationsrätt. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom senast 5 arbetsdagar.

Avbeställning

Kunden har rätt att avbeställa beställningen fram tills dess att kunden mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Decorema ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 199:-. Avbeställningen är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Decorema.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Decoremas egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Decorema ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Decorema bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Decoremas kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Decorema befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Företagskund: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Decorema följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Vänligen kontakta Decoremas kundtjänst för eventuella frågor gällande vårt köpvillkor.